Ana Sayfa      Eski Mısır Tanrıları      Set
 
Eski Mısır mitolojisinde aslında çöl, fırtına, karanlık ve kargaşa ayrıca da Yukarı Mısır’ın koruyucu tanrısıydı. ‘Set’ in tam olarak
ne anlama geldiği bilinmemekle beraber, genellikle ‘sağlamlık sütunu’ ya da göz kamaştıran kişi olarak kabul edilir. Set’inOsiris
adında bir kardeşi ve İsis ve Neptis adında kız kardeşleri vardır. Annesi gökyüzü tanrıçası
Nut ve babası yeryüzü tanrısı Geb’dir.
Set çakal gövdeli, şehla gözlü, dört köşe kulaklı, kuyruğu püsküllü(sonradan çatal biçimde), sivri burunlu bir tanrı olarak betimlenir.
Bu betimlemenin karıncayiyenden eşek, domuz, tazı, hatta fareye kadar birçok hayvandan esinlenerek oluşturulduğu sanılır. Önceleri
gökyüzü, çöl, fırtına, kargaşa ve savaş tanrısı olan Set, genellikle güvenilmez, düzenbaz, tümüyle kötülük dolu değilse de, sakınılması gereken tehlikeli bir tanrı olarak görülmüştür.
Set bir çok efsanede Osiris’in kardeşi olarak anılır. Ama bu konumuyla da bela getirmeyi sürdürür. Doğarken annesi Nut’un
karnını çatlattığı, karısı ve kardeşi Neftis’i aldattığı, Osiris’i bir sandığa kapatıp denize atarak öldürdüğü anlatılır. Bu nedenle
Eski Krallık’ın son dönemlerinde Osiris’in oğlu sayılan Horus’un gazabını çeker. Osiris’in ölümünden sonra mucizevi bir biçimde
İsis’in rahmine düşen Horus, Set ile amansız bir mücadeleye girer. Bu mücadele, Ramses döneminde yazılmış 'Seth ile Horus’un Çekişmeleri' adlı yergiye konu olmuştur.
Eski Krallık yıkılıp Mısır gücünü ve bağımsızlığını yitirmeye başlayınca, Osiris kültü ön plana çıktı ve Set, Mısır tanrıları arasından yavaş yavaş silindi; anıtlarda adına ve tasvirlerine rastlanmaz oldu.