Ana Sayfa      Eski Mısır Tanrıçaları      İsis
 
Mısır sanatı, Mısır mabetlerinde önemli bir figür olan tanrıça Isis’in tasvirleriyle doludur.Osiris’in inançlı eşi, hatta ölümünden sonra bile, Horus’un biricik annesi olan Isis, sadece harika bir eş ve anne modeli olarak değil kendi başına da şöhretlidir.

 

Kendi kardeşiSet tarafından Osiris’in öldürülmesi İsis’in kocasına kendisini adamasına engel değildi. O’na yer altı dünyasının
tanrısı olarak geri gelebilmesi için tekrar yaşam bahşetti. Akıllı ve donanımlı bir kadın olan İsis, evren üzerinde sınırsız bir güce sahip olmasına sebep olan kurnazlıklarla dolu özelliklere sahipti.

 

Isis’in Tasvirleri

Eski Mısır sanatında İsis’in binlerce tasviri vardır. Bronzlar ve tılsımlar da dahil olmak üzere resimler ve taş heykellerin hepsi onu
sakin bir figür olarak resmeder. İsis’i tanımlayan elementler onun ya oturarak, diz çökerek ya da ayakta durarak tasvir edilmesiyle değişiklik gösterebilir. Ayaktayken İsis, kucağında oğlu Horus’u tutarken bazen de onu emzirirken gösterilir. Burada güneş kursunun her
iki tarafında yukarı bakan boynuzlarla bezenmiş bir başlık takar. Otururken, kendi isminden gelen, oturak ya da taht anlamında asetin hiyeroglif karşılığı olan bir başlık giyer. Ayrıca İsis, bir kuş şeklini alabilir ve bu durumda kolları ise iki geniş kanat şeklinde olur.


 

İsis zaman geçtikçe, tanrıça Hathor ile alakalı olan bazı özellikleri almıştır. Bu, özellikle Üçüncü Orta Dönem zamanında olmuştur ve bu sebeple de her iki tanrıça da bereket ile sembolize edilmiştir. Örnek olarak, İsis kendi hiyerogliflerde taht anlamında olan tacı yerine Hathor’un güneş kursuna iliştirilmiş inek boynuzlarını takabilir, ancak tanrıçanın başında ya da başının üzerinde en çok taht görülürdü.

 
ISIS’ IN  SEMBOLLERI VE  ONA TAPINILMASI

 

 

* İtalik yazılan kelimeler Eski Mısır’daki karşılıklarıdır.