Ana Sayfa      Eski Mısır Tanrıçaları      Hathor
 
Tanrıça Hathor’un kökeni sülaleler öncesi döneme kadar gitmektedir  ve ona ibadet ise Romalıların zamanına kadar devam etmistir. Bütün Mısır’da saygı gören çok önemli ve popüler bir tanrıça olarak Hathor, bir çok unvana sahipti ve çesitli tanrıçaların özelliklerini kendisine de almıstı.
 

Bütün Mısır tanrıçalarının en önemlilerinden biri olan Hathor, aşkın ve bolluğun, müzik ve dansın, yaşamın hem bu dünyada hem de öteki dünyadaki tanrıçasıydı.

 

Hathor’un Tasvirleri

Hathor genellikle uzun bir peruk ve kıvrık inek boynuzlarının arasındaki Ra’nın güneş kursu ile çevrelenmiş bir başlık giyen bir kadın
olarak resmedilmiştir. Ayrıca ‘büyük vahşi inek’ olarak görünebiliyordu ve sütunların merkezinde resmi hem insansı hem de ineksi özelliklerin
(inek kulaklı ve iki yana dökülen peruklu bir insan yüzü) karışımıydı. Belirli durumlarda dişi kaplan ya da yılan, hatta bir çınar ağacı ya da papirüs bitkisi olarak betimlenmiştir.

 

Anne, Eş ve Kız Evlat

Hükümdar kral şahin tanrı Horus’un vücut bulması ve Hathor’un oğlu olarak kabul edilirdi, bu yüzden de besleyip büyüten inek tanrıça
olarak rolünde Hathor, firavunun kutsal eşiydi (sonraki efsanelerde İsis tarafından verilmiş bir rol). Bu durumda Hathor’un miti oldukça karmaşık olmaktaydı ki sonunda Horus’un eşi olarak bilinir hale gelmişti.

Çeşitli mitlere göre Hathor, hatta Ra’nın kızı, eşi ya da annesi olmaktaydı. Sonraları ise, geceleri Ra’yı batı kısmında kabul edip sabahları da doğuda onun çocuğunu dünyaya getirirdi (hatta bu tanrıça Nut tarafından da alınmıştır). Sonraları ‘Altından Olan’ olarak, Ra’nın güneş kayığındaki günlük yolculuğuna eşlik etmiştir.

 

 

HATHOR ’UN  SEMBOLLERI  VE  ONA  TAPINILMASI
 
 

 

* İtalik yazılan kelimeler Eski Mısır’daki karşılıklarıdır.