Ana Sayfa      Eski Mısır Tanrıları
 
Osiris, Anubis, İsis Eski Mısır’dan günümüze kadar ulaşmış bu sihirli isimler Eski Mısır inancının bütün o gizemini içinde barındırır.
 

Firavunların hükmünde, Mısır’ın tanrı ve tanrıçaları 5000 yıl kadar öncesinde Nil Nehri’nin kıyılarında ya da çöl kumlarının arasında hayat bulmuştur. Daha Eski Mısır tek bir eyalet olma yolunda iken, dinleri, inançları, mitleri ve efsaneleri de aynı zamanda ortaya çıkıyordu.

 

Hiç şüphe yok ki, başlarda Mısır’ın değişik bölgelerinde, aynı tanrıların çok farklı versiyonları mevcuttu. Ülke kaynaşmaya başladıkça bu değişken tanrı ve tanrıçalar özümsendi. Fakat tapınaklarda ve mezarlarda tasvir edilen resimleri ve kabartmalarda görülen imgeleri, daima karmaşıktı.
Mısırlılar tanrılarına hayvan ve insan formu vermiştir, fakat aynı tanrı ya da tanrıça aynı zamanda birçok farklı şekilde olabiliyordu. Eski Mısırlılar tanrılarını, onların sahip oldukları belirtici özellikleri sayesinde tanıyabiliyorlardı. Bunu daha iyi anlayabilmek için yukarıdaki fotoğrafa daha dikkatli bakalım.